Vi har beslutat oss för att fortsätta vårt samarbete med Medborgaskolan. Det har pågått i flera år och vi är nöjda.