Vi är med på julmarknaden på Björktuna i Stenstorp den 4 december. Tombolatunnan är fylld med lotter och prisbordet omfångsrikt. Vi har även öppet på Bonadssamlingen. Kom förbi …